فرهاد فزونی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد:  در مقطع ها زمانی متفاوت صعود یا نزول دلار توان دارد هم اثر منفی و هم اثر مثبت بر اقتصاد داشته باشد. شرایط کلان اقتصادی کشورها نسبت به یکدیگر و نسبت به سایر کشورهای دنیا، حیاتی پایانی این صعود یا نزول هست. اما مبحث نوسان […]

فرهاد فزونی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد:  در مقطع ها زمانی متفاوت صعود یا نزول دلار توان دارد هم اثر منفی و هم اثر مثبت بر اقتصاد داشته باشد. شرایط کلان اقتصادی کشورها نسبت به یکدیگر و نسبت به سایر کشورهای دنیا، حیاتی پایانی این صعود یا نزول هست. اما مبحث نوسان شدید نرخ دلار (یا به عبارت دیگر نوسانات اعتبار پول ملی)، اعم از این که این نوسان های شدید، صعودی باشد یا نزولی، اثرها منفی بر اقتصاد دارد و هرچه این نوسانات شدیدتر، عمیق تر و مدت زمان طولانی تر باشند اثرها منفی آنان بر اقتصاد زیادتر هست.

به گفته وی، در واقع میتوان اظهار کرد که بر روی یک نمودار سه بعدی دربردارنده زمان، میزان نوسان اعتبار دلار و نرخ رشد اقتصادی تا یک نقطه مشخص، رشد نوسانات اعتبار دلار در کوتاه مدت و حتی بلندمدت اثر منفی بر نرخ رشد اقتصاد یک کشور ندارد و عملاً رویدادی طبیعی هست اما از نقطه ای به بعد افزایش نوسانات نرخ ارز اثر منفی در نرخ رشد اقتصادی داشته و این اثر منفی با طولانی شدن دوره نوسان تشدید هم می گردد.

اما مبحث نوسان شدید نرخ دلار (یا به عبارت دیگر نوسانات اعتبار پول ملی)، اعم از این که این نوسان های شدید، صعودی باشد یا نزولی، اثرها منفی بر اقتصاد دارد و هرچه این نوسانات شدیدتر، عمیق تر و مدت زمان طولانی تر باشند اثرها منفی آنان بر اقتصاد زیادتر هست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: به زبان آسان و فصیح عواملی که در ایجاد مکانیسم بی ثبات کننده بازار ارز موثرند عبارت هستند از میخکوب کردن نرخ ارز و عدم استفاده از سیاست نرخ ارز شناور یا شناور مدیریت شده و تعدیل همه روزه و هفتگی نرخ ارز بر مبنای واقعیت های اقتصاد، عدم نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و ایجاد فضا جهت رقابت منفی بین بانک ها و موسسات مالی هست.

وی اضافه کرد: علاوه بر این تاکید بر نرخ ارز دستوری پایین تر از نرخ تعادلی، تشویق واردکنندگان و سفته بازان برای خارج کردن مراجع ارزی کشور، دلسرد کردن صادرکنندگان با ایجاد سقف کاذب و دستوری روی حد نفع آنان، برهم زدن بازار معاملات خرد ارز و کمک به ایجاد بازار سیاه و غیره از عواملی می باشند که علت ایجاد التهاب و نوسان در بازر ارز می باشند.

انتهای پیام