شهیندخت مولاوردی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در جواب به این سوال که مردم نمود اجرایی منشور حقوق شهروندی را چه طور در زندگی خود توان دارند احساس کنند؟ اظهار کرد: در چارچوب منشور حقوق شهروندی ماموریت ما پیگیری، نظارت و اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی هست. مجموعه اقداماتی را کاوش، سازگاری و پیگیری […]

شهیندخت مولاوردی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در جواب به این سوال که مردم نمود اجرایی منشور حقوق شهروندی را چه طور در زندگی خود توان دارند احساس کنند؟ اظهار کرد: در چارچوب منشور حقوق شهروندی ماموریت ما پیگیری، نظارت و اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی هست. مجموعه اقداماتی را کاوش، سازگاری و پیگیری می کنیم که دستگاه های اجرایی آنان را به اجرا در می آورند.

۲۲ ۲۲ حقی که در منشور حقوق شهروندی طرح شده هست همان ماموریت های دستگاه های اجرایی به معنای اعم خودش هست.

وی افزود: بعضی از حقوق و حق اعاده دادرسی عادلانه احتیاج به یک همکاری جدی با سایر قوا و نهادهای حاکمیتی دارد.

دستیار مخصوص رییس جمهور اضافه کرد: اگر تمام دستگاه ها و نهادها بدرستی به وظیفه ها خود عمل کنند، خروجی کارشان می گردد همان خروجی منشور حقوق شهروندی که باید در زندگی همه روزه مردم متبلور باشد.

دستیار مخصوص رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به مصوبه دولت در زمینه اجرایی شدن حقوق شهروندی در نهادهای دولتی، اظهار کرد: این امر به جدیت توسط سازمان اداره امور استخدامی کشور کاوش می گردد و ۱۹ بندی که در آن جا مورد تصریح قرار گرفته هست، پیگیری می گردد.

تفاهم نامه هایی با وزارت کشور در ارتباط توسعه نقش سازمان های غیردولتی در حوزه حقوق شهروندی امضاء کردند که شیوه نامه اش تدوین و در حال اجرایی شدن هست.

وی یادآور گردید: دولت الکترونیک، سیستم واضح اطلاعات و دسترسی به جریان اطلاعات آزاد من جمله مواردی هست که موجب می گردد تا منشور حقوق شهروندی را پیگیری کنیم.

دستیار مخصوص رییس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح نمود: علاوه بر مواردی که ذکر کردم، پیگیری می کنیم مورد ها نقض حقوق شهروندی را هم ارزیابی می کنیم و در این خصوص ها ما محل مراجعه هستیم.

وی اظهار کرد: ما مراجعات متعددی از افرادی که مدعی می باشند تا حقوق شهروندی شان نقض گردیده هست، داریم.

وی علاوه بر این بیان کرد که در جایگاه دستیاری رییس جمهوری در حقوق شهروندی نمایندگان وی با ارتباط با نظم با سایر قوا و نهادهای ذی ربط پیگیر مسئله پرونده هایی من جمله پرونده  برخی  زندانی های مثل معلمان بازداشت شده می باشند.

انتهای پیام