خبرگزاری ایسنا: معاون ریاست جمهور در امور بانوان و خانواده در مورد ورود بانوان به ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقه فوتبال اظهار کرد: در این زمینه راه زیادی را آمده‌ایم اما راه زیادی هم داریم و خانم‌ها امیدوار باشند. ورود به ورزشگاه مطالبه دخترهای هست و زمینه لازم برای حضور بانوان نیز در ورزشگاه در حال […]

خبرگزاری ایسنا: معاون ریاست جمهور در امور بانوان و خانواده در مورد ورود بانوان به ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقه فوتبال اظهار کرد: در این زمینه راه زیادی را آمده‌ایم اما راه زیادی هم داریم و خانم‌ها امیدوار باشند.

ورود به ورزشگاه مطالبه دخترهای هست و زمینه لازم برای حضور بانوان نیز در ورزشگاه در حال فراهم شدن هست.

وی در مورد انتقاد به مساله ورود گزینشی بانوان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات فوتبال گفته بود: باید تدریجا این اتفاق افتد و بانوان وارد ورزشگاه گردند. آنان در اولویت می باشند ولی حضور بانوان در ورزشگاه فاز به فاز انجام می‌شود.

ابتکار در مورد موضع های دادستان کشور در مورد جلوگیری از حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نیز گفته بود: ما در این زمینه کوشش زیادی کرده‌ایم. خانم‌ها امیدوار باشند. این نشان می‌دهد ما خیلی راه آمده‌ایم و باید خیلی امیدوار باشم، البته هنوز هم راه زیادی در پیش داریم.

وزیر ورزش هم تصریح کردند که زیرساخت‌ها در ورزشگاه‌ها برای حضور بانوان فراهم هست.