به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، این آیین با حضور مداحان بوشهری وتجلیل از ایشان و خانواده هایشان همراه بود. عکس: پریسا جفره ای 

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، این آیین با حضور مداحان بوشهری وتجلیل از ایشان و خانواده هایشان همراه بود.

عکس: پریسا جفره ای