برخی از مدارک وقتی مفقودی می شوند می بایست برای گرفتن المثنی یشان حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شوند. روزنامه های کثیرالانتشار آن دسته از روزنانه ها هستند که بر روی دکه های مطبوعاتی یافت می شوند. روزنامه هایی مانند ایران،اتحاد ملت همشهری،کیهان،جام جم و غیره. بین این روزنامه […]

 

برخی از مدارک وقتی مفقودی می شوند می بایست برای گرفتن المثنی یشان حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شوند.
روزنامه های کثیرالانتشار آن دسته از روزنانه ها هستند که بر روی دکه های مطبوعاتی یافت می شوند. روزنامه هایی مانند ایران،اتحاد ملت همشهری،کیهان،جام جم و غیره.
بین این روزنامه ها، کم ترین و ارزانترین روزنامه ای که در کل کشور نیز توزیع می گردد روزنامه اتحاد ملت می باشد.روزنامه اتحاد ملت با گستره سراسری هم به لحاظ زمانی سریع ترین چاپ آگهی را در این مدت به خود اختصاص داده است و هم اینکه پایین ترین هزینه را بابت چاپ آگهی دریافت می کند.
تلفن های پذیرش آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت
۰۲۱۸۶۰۵۲۳۹۰
۰۲۱۸۶۰۵۴۱۱۸

۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳

۰۲۱۸۸۹۸۲۱۳۷

فکس

۰۲۱۸۸۳۹۶۱۴۹

ضمنا شماره واتساپ ۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳ در ساعات غیراداری آماده پذیرش آگهی شما نیزمی باشد.