به گزارش خبرنما, برای گرفتن المثنی برخی از مدارکی که گم شده است می بایست  آگهی مفقودی را در روزنامه کثیرالانتشار درج شود. به فرض مثال شما اگر برگ سبز خودرو و یا پاسپورت و حتی هر نوع مدرک دیگری را که مفقود کرده اید می بایست در روزنامه کثیرالانتشار آن مفقودی را اعلام نمایید. […]

به گزارش خبرنما, برای گرفتن المثنی برخی از مدارکی که گم شده است می بایست  آگهی مفقودی را در روزنامه کثیرالانتشار درج شود. به فرض مثال شما اگر برگ سبز خودرو و یا پاسپورت و حتی هر نوع مدرک دیگری را که مفقود کرده اید می بایست در روزنامه کثیرالانتشار آن مفقودی را اعلام نمایید. بر پایه این گزارش روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت از جمله کم هزینه ترین روزنامه ای است که در سراسر کشور منتشر می شود و آگهی ها را با کم ترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن نیز به چاپ می رساند.

مدیر بخش آگهی های روزنامه کثیرالانتشار با بیان اینکه همه هموطنان در سراسر ایران می توانند فقط طی یک تماس, آگهی خود را  منتشر نمایند و شماره های زیر را جهت  تماس این بخش  روزنامه کثیرالانتشار ۰۲۱۸۸۹۸۲۱۳۷ و ۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳ اعلام داشتند.