وی اضافه کرد:  برخی مواقع که به مقررات بودجه نگاه می کنید خواهید دید، آن چیزی که دولت تدوین و به مجلس ارایه می کند و آن چیزی که مصوب می گردد، در زیادی از مورد ها استعداد اجرا پیدا نمی کند و به همین سبب دولت یا با کسری بودجه رو به رو می گردد […]

وی اضافه کرد:  برخی مواقع که به مقررات بودجه نگاه می کنید خواهید دید، آن چیزی که دولت تدوین و به مجلس ارایه می کند و آن چیزی که مصوب می گردد، در زیادی از مورد ها استعداد اجرا پیدا نمی کند و به همین سبب دولت یا با کسری بودجه رو به رو می گردد یا در تخصیص بودجه دچار ایراداتی می گردد.

پوربابایی اضافه کرد:  نظارت مجلس بر مقررات بودجه یا لایحه ای که توسط دولت ارایه می گردد، از نوع نظارت اطلاعی  است و امکان دارد گاها مجلس در قسمتی از مورد ها کوشش داشته باشد که این مقررات را جزیی و با نظارت و اطلاع دولت و موافقت دولت کاهش یا افزایش بدهد، اما اگر بخواهد تحولات محسوسی ایجاد کند موجب بی انضباطی مالی در دولت می گردد و باید از این مبحث جلوگیری نمود.

این وکیل دادگستری با طرح این سؤال که آیا واقعا قانون بودجه باید به اطلاع مردم برسد یا خیر؟ اظهار کرد: طبیعی هست به سبب اینکه دولت نماینده ملت تلقی می گردد، درآمدهایی که اکتساب کرده و هزینه هایی که پرداخت می کند، مال ملت هست و متولی واقعی، ملت می باشند و  شهروندان حق دارند از مقررات بودجه و اینکه چه درآمدهایی را دولت اکتساب و چه هزینه هایی را صرف و چه نهادهایی بابت چه هزینه هایی باید پاسخگو باشند، آگاه گردند اما ملت آگاهی نسبی نسبت به مقررات بودجه دارند زیرا قسمتی از مقررات بودجه و مسایل مالی تخصصی هست.

وی دنبال کرد: اگر منظور از آگاهی این هست که آیا ملت تفهیم می گردند یا آگاهی دقیق پیدا می نمایند و یا به اندازه وسع و فهمشان از  مقررات بودجه باخبر می گردند؟ باید اظهار کرد که این چنین نیست زیرا همه مردم اقتصاددان نیستند و همه ملت از مقررات و قوانین مالی آگاهی ندارند.

پوربابایی تاکید کرد: نکته با اهمیت تر و دقیق تر این هست که نهادهای نظارتی مثل  دیوان محاسبه های باید دقیقا تر گزارش تفریغ بودجه را به ملت بدهند و ملت بتواند به شخصه و راسا نسبت به مواردی که در بودجه حدس شده  نظارت کند و نهادها هم باید در مقابل بودجه ای که از دولت و  مجلس دریافت می کنند و بودجه ای که به آنان تخصیص داده می گردد ، پاسخگو باشند.

انتهای پیام

خبرنگار: زهرا میرزایی/ دبیر فرهاد صمدی پور