دکتر کریم خادمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ترکیب‌های اصلی شیمیایی موجود در اسانس آویشن‌ها تیمول و کارواکرول است. وی ادامه داد: از این رو آویشن به علت داشتن این دو ترکیب از گیاهان دارویی باارزش و پرمصرف در صنایع دارویی وغذایی است. خادمی افزود: آویشن‌ها به علت داشتن عطر و همچنین خواص دارویی […]

دکتر کریم خادمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ترکیب‌های اصلی شیمیایی موجود در اسانس آویشن‌ها تیمول و کارواکرول است.

وی ادامه داد: از این رو آویشن به علت داشتن این دو ترکیب از گیاهان دارویی باارزش و پرمصرف در صنایع دارویی وغذایی است.

خادمی افزود: آویشن‌ها به علت داشتن عطر و همچنین خواص دارویی در همه جای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند به طوری که ارزش تجاری گونه‌های تیموس به دلیل اسانس‌های روغنی، اولئورزین‌ها و تاج پوشش، طول برگ و عرض برگ هستند.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، منابع طبیعی و کشاورزی لرستان‌افزود: زمان برداشت آویشن ابلق تأثیر معنی‌داری بر میزان وزن‌تر و خشکپیکر رویشی آویشن ابلق دارد، به طوری که بالاترین وزن تازه و وزن خشک پیکر رویشی از مرحله گلدهی کامل و مرحله تشکیل میوه بدست می‌آید.

وی درباره اثر ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر مواد مؤثره یک گونه از گیاه آویشن در رویشگاه‌های طبیعی لرستان گفت: با افزایش ارتفاع از سطح دریا درصد ترکیب‌هایی مانند کارواکرول و تیمول در اسانس آویشن افزایش معنی داری خواهد داشت.

خادمی اضافه کرد: همچنین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک رویشگاه‌های مورد بررسی با ترکیب‌های موجود اسانس همبستگی معنی‌داری دارند.

انتهای پیام