به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه امشب (دوشنبه) با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، اظهار داشت: هفته دولت زمانی است که به مردم باید گزارش دهیم. اگر قدرت و توانمندی است به خاطر این است که مردم در مقابل سختی ها ایستادند و تحمل کردند. […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه امشب (دوشنبه) با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، اظهار داشت: هفته دولت زمانی است که به مردم باید گزارش دهیم. اگر قدرت و توانمندی است به خاطر این است که مردم در مقابل سختی ها ایستادند و تحمل کردند.

وی افزود: عامل اصلی اقتدار و قدرت ملی همین مردم هستند. ما باید به این ولی نعمتان گزارش دهیم و اگر بتوانیم مقداری از فشارها را از روی آنها کم کنیم.

ظریف گفت: وزارت خارجه آمریکا از چند وقت قبل برای تمدید تحریم تسلیحاتی یک کارزار تبلیغاتی شروع کردند و فضاسازی درست کردند و خود را در یک مخمصه قرار دادند زیرا نفهمیده بودند که شرایط جهانی تغییر کرده است، امروز دیگر دنیای آمریکایی نداریم. آمریکا نمی خواهد این واقعیت را متوجه شود.

ادامه دارد …