عباس شرفی روز دوشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: تمام ذینفعان حمل و نقل عمومی مسافر بین شهری(رانندگان، مالکان وسایل نقلیه، شرکت های حمل و نقل مسافر و کارکنان آنها) برای ثبت نام و استفاده از این تسهیلات می توانند به سامانه “کارا” (متعلق به وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی) به آدرس www.kara.mci.gov.ir مراجعه و نسبت […]

عباس شرفی روز دوشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: تمام ذینفعان حمل و نقل عمومی مسافر بین شهری(رانندگان، مالکان وسایل نقلیه، شرکت های حمل و نقل مسافر و کارکنان آنها) برای ثبت نام و استفاده از این تسهیلات می توانند به سامانه “کارا” (متعلق به وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی) به آدرس www.kara.mci.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

وی اظهار کرد: رانندگان برای ثبت نام باید کد بیمه خود را در محل مربوط به کد کارگاه وارد نمایند.

وی گفت: این اقدام در راستای اعطای تسهیلات بانکی کمک معیشتی به مشاغل آسیب دیده از کرونا می‌باشد.