رخداد ۲۴: امیررضا واعظ آشتیانی کارشناس مسئله های سیاسی در مورد حضور آخوندی در فهرست ۵ نفره شورا برای انتخاب شهردارگفته هست: آقای آخوندی در زمان حضور خودش در کابینه موضع متفاوتی از دولت داشت؛ ضمن اینکه ریاست جمهور و کارشناسان از کارکرد او در بخش مسکن و عمران ناراضی بودند که این مبحث نشات […]

رخداد ۲۴: امیررضا واعظ آشتیانی کارشناس مسئله های سیاسی در مورد حضور آخوندی در فهرست ۵ نفره شورا برای انتخاب شهردارگفته هست: آقای آخوندی در زمان حضور خودش در کابینه موضع متفاوتی از دولت داشت؛ ضمن اینکه ریاست جمهور و کارشناسان از کارکرد او در بخش مسکن و عمران ناراضی بودند که این مبحث نشات گرفته از سوء نگاه و سوء مدیریت آقای آخوندی در دوره وزارت بود.

عضو سابق شورای شهر تهران گفته هست: اگر احیانا شورای شهر به آخوندی به عنوان شهردار تهران رای دهد، قطعا چالش‌های شهرداری و دولت زیادتر خواهد گردید زیرا نحوه خارج شدن آخوندی از دولت مسالمت‌آمیز نبوده و حاشیه‌های مختلفی داشته هست که این حاشیه های می‌تواند موجب اختلاف شهرداری و مجموعه دولت بشود، در نتیجه امید دارم اعضای شورای شهر کاری نکنند که مردم شهر دچار عارضه و چالش گردند.

واعظ آشتیانی گفته شورای شهر در زمینه انتخاب شهردار باید تصمیمی بگیرد که منتج به بهبود ارتباطات میان شهرداری و دولت گردد زیرا اگر تعاملاتش با دولت دچار چالش گردد، این کمک‌های قطره چکانی که حالا توسط شهرداری دریافت می‌شود هم زین پس دریافت نخواهد گردید در نتیجه امید دارم اعضای شورا از افرادی که دارای کارنامه مخدوش می باشند، استفاده نکنند.

عضو سابق شورای شهر می‌گوید: سوابق افرادی که در حوزه دولت مشغول به کار بودند، باید دقیقا از سوی اعضای شورای شهر مورد ارزیابی قرار بگیرد، اینکه این اشخاص چه مقدار توانسته بودند در سمت‌های قبلی خود موفق ظاهر گردند، باید تماما مشخص گردد.

شهرداران قبلی طبق ارزش جریان سیاسی انتخاب گردیدند نه کارآمدی!

واعظ آشتیانی معتقد هست شورای شهر کنونی چوب این را می‌خورد که دو شهردار قبلی خود را طبق ارزش جریان سیاسی برگزیدند نه کارآمدی! این مسائل موجب گردید نه فقط شهر لکن کارکرد شهرداری و شورا نیز زیر سؤال برود. اعتقادم بر این هست که شورا، شهرداری را انتخاب نماید که کارنامه مقبولی داشته باشد و با شناسایی شهر بتواند مشکلات و موانع آسیب‌رسان به شهر تهران را با مشارکت اعضای شورای شهر رفع کند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه خوب تر هست شهردار آینده تهران از بدنه شهرداری تهران باشد، گفته اگر در تمام بخش‌های مدیریتی این نگاه غالب بود و از افرادی که در بدنه کلیدی آن بخش می باشند استفاده می‌شد، قطعا شاهد کارآمدی و پیشرفت قابل ملاحظه ای بودیم.