امیرحسین کاکایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: خودروسازی ایران روزهای بسیار بدی را پشت سر می گذارد، چون که اتفاق هایی که از اوائل سال کنونی آغاز گردید زیادی از صنعت های و به صورت خاص خودروسازی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده هست. وی دنبال کرد: چند ماه گذشته وقتی […]

امیرحسین کاکایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: خودروسازی ایران روزهای بسیار بدی را پشت سر می گذارد، چون که اتفاق هایی که از اوائل سال کنونی آغاز گردید زیادی از صنعت های و به صورت خاص خودروسازی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده هست.

وی دنبال کرد: چند ماه گذشته وقتی که نرخ ارز بالا رفت، تنها نرخ قطعات و مواد اولیه وارداتی نبود که افزایش یافت، لکن نرخ مواد اولیه داخلی نیز بشدت افزایش پیدا کرد؛ در نتیجه از اواخر خرداد ماه قابل حدس بود که اگر روند تثبیت نرخ خودرو ادامه دار باشد، خودروسازان و قطعه سازان دچار زیان بسیار خواهند گردید. در چنین شرایطی به سبب آن که نرخ ارائه خودرو از سوی خودروسازان به مراتب پایین تر از نرخ های حقیقی بود، حمله به سمت بازار خودرو انجام شد و تقاضای این محصول بشدت افزایش یافت.

او تصریح نمود: در حال حاضر به سبب نحوه نادرست نرخ گذاری خودرو، این صنعت دچار وقفه خاصی شده هست. تعلل ها و مذاکرات بی نتیجه برای حقیقی سازی نرخ خودرو موجب شده که در نیمه اول سال کنونی دو خودروساز کلیدی بیشتر از ۵۰۰۰ میلیارد تومان آسیب کنند؛ ضمن این که حدس می گردد تا آخر سال کنونی بسته به میزان تولید، زیان خودروسازان به ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: این وضع بدین معنی هست که قطعه سازی و خودروسازی ما در عمل نابود خواهد گردید که به شکلی دقیق هدف موردنظر آمریکا هست و البته بعضی از مدیران داخلی هم با وجود دلسوز بودن، با تعلل در حقیقی سازی نرخ خودرو به این هدف آمریکایی ها کمک می کنند.

وی دنبال کرد: تصمیم گیری های نادرست موجب شده که صنعت خودرو به سوی نابود شدن برود. در برنامه آمریکایی ها هست که تا جایی که توان دارند خودروسازی ما را از بین ببرند و در برابر اذن واردات خودرو و کالاهای اشرافی به ایران را می دهند. در گذشته نیز این اتفاق افتاده بود که همزمان با تحریم صنعت خودرو، واردات خودرو بشدت افزایش یافت.

کاکایی با بیان این که در سال ۱۳۹۱ نیز که صنعت خودرو مورد تحریم واقع گردید، سریعا واردات خودرو به کشور بشدت افزایش پیدا کرد، افزود: در حال حاضر نیز با وجود ممنوعیت واردات خودرو واردکنندگان این محصول اعلام نموده اند که توان دارند بدون جابه جایی ارز، خودرو وارد کنند. علاوه بر این اگر فرضا قرار هست این واردات بدون مراجع داخلی صورت پذیرد، آن هم حاکی وابستگی زیادتر به طرف بیگانه هست که نتیجه آن نابود شدن صنعت تولید خودرو در داخل هست.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که قبل از بحران موخر ارزی صنعت های و واحدهای تولیدی به صورت اعتباری مواد اولیه داخلی و وارداتی خود را خریداری می کردند، اظهار کرد: در حال حاضر به سبب شرایط بین المللی و داخلی، تولیدکنندگان مجبورند پول را نقد پرداخت کند و و با دیرکرد کالاهای خود را تحویل دریافت کنند که خود این مبحث هزینه های مالی سنگینی به خودروسازان و قطعه سازان وارد می کند و موجب افزایش میزان خسارت و زیان دهی خودروسازان و سر انجام قطعه سازان شده هست.

وی افزود: این روند اگر ادامه دار باشد موجب می گردد مجموعه قطعه سازی خیلی زودتر از خودروسازان نابود گردد، چون که رقم اعلام شده از بدهی خودروسازان به قطعه سازان بسیار سنگین هست و باید اقدامی بنیادی و فوری برای آن صورت پذیرد.

انتهای پیام