عصر ایران: منبع های خبری روز دوشنبه گزارش خبرنما به نقل از دادند که نیروهای وحدت دموکراتیک سوریه (پ.د) در حومه شرقی دیر الزور سوریه یکی از سرکرده های داعش را در برابر دریافت ۱۰۰ هزار دلار آزاد کردند.به گزارش خبرنما به نقل از آناتولی، نیروهای وحدت دموکراتیک سوریه چند ماه قبل «سعید عوید» از […]

عصر ایران: منبع های خبری روز دوشنبه گزارش خبرنما به نقل از دادند که نیروهای وحدت دموکراتیک سوریه (پ.د) در حومه شرقی دیر الزور سوریه یکی از سرکرده های داعش را در برابر دریافت ۱۰۰ هزار دلار آزاد کردند.به گزارش خبرنما به نقل از آناتولی، نیروهای وحدت دموکراتیک سوریه چند ماه قبل «سعید عوید» از سرکرده های داعش در شهرک الطیانه واقع در حومه شرقی دیر الزور به اتهام عضویت در داعش دستگیر کرده بودند.

این مراجع اضافه کردند: عوید بعد از پرداخت یکصد هزار دلار روز دوشنبه آزاد و به الطیانه محل سکونتش برگشته هست.

نیروهای وحدت دموکراتیک سوریه (پ.

نیروهای وحدت دموکراتیک سوریه حدود سه ماه قبل نیز ۴۰ تن از عناصر داعش را در برابر مبالغ بسیاری پول آزاد کرده بودند.پیش تر بعضی مراجع از پشتیبانی های نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه از عناصر تروریستی خبر داده بودند.