علیرضا آذربایجانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد سانحه آتش سوزی در مدرسه ای در زاهدان و وظیفه دولت در این خصوص، اظهار کرد: مسأله ای که اخیراً در رابطه با آتش سوزی مدرسه ای در ایران رخ داد، در کمال تأسف نخستین بار نیست و هر از گاهی شاهد این اتفاقات هستیم […]

علیرضا آذربایجانی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد سانحه آتش سوزی در مدرسه ای در زاهدان و وظیفه دولت در این خصوص، اظهار کرد: مسأله ای که اخیراً در رابطه با آتش سوزی مدرسه ای در ایران رخ داد، در کمال تأسف نخستین بار نیست و هر از گاهی شاهد این اتفاقات هستیم که این مسأله توان دارد عاملان متعددی داشته باشد. نخستین عامل و با اهمیت ترین سبب آن امکانی هست که دولت باید با تأمین بودجه برای کل منطقه های کشور اعم از محروم، میانی و مدرن ایجاد کند.

وی اضافه کرد: واقعیتی که وجود دارد این هست که بودجه ای که سالیانه تنظیم می گردد شفافیت لازم و مبانی منطقی لازم را ندارد، یعنی می بینیم که سالیانه بودجه های قابل ملاحظه ای صرف مراکزی می گردد که ظاهراً این جایگاه ها آموزشی، دینی و مذهبی می باشند و بودجه ای بیشتر از آن چیزی که در حد و حق آن هاست برای شان تعیین می گردد. علاوه بر این مراکزی وجود دارد که در اوائل تأسیس قرار نبوده با بودجه دولتی اداره گردند ولی بعداً به لحاظ رانت ها و ارتباطاتی که وجود دارد برای آنان بودجه تأمین می گردد.

وی افزود: ظرفیت بودجه آشکار و مشخص هست و به نحو عادلانه توزیع نمی توان و به جای اینکه در مبحث کلیدی خود صرف گردد در مورد ها دیگر صرف می گردد.

این وکیل دادگستری تصریح نمود: به صورت قطع مقصر کلیدی این مسأله دولت در معنا کلی هست و باید ترتیبی اتخاذ گردد که بودجه و مسایل مالی این مورد ها برای کل کشور و به گونه ای تأمین گردد که دیگر شاهد اینچنین مسایل در آینده نباشیم.

انتهای پیام