آفتاب‌‌نیوز : آتش‌سوزی خائیز که روز گذشته با تلاش هشت ساعته نیروهای مردمی، اداری و سمن‌ها مهار شده بود امشب باز هم زبانه کشید. فرماندار کهگیلویه که پایش منطقه را زیر نظر داشت بلافاصله با اعزام نیروها از پیشروی آتش جلوگیری کرد. فرماندار کهگیلویه افزود: وزش باد و آتش‌های زیر خاکستر احتمال وقوع آتش‌سوزی را […]

آفتاب‌‌نیوز :

آتش‌سوزی خائیز که روز گذشته با تلاش هشت ساعته نیروهای مردمی، اداری و سمن‌ها مهار شده بود امشب باز هم زبانه کشید.

فرماندار کهگیلویه که پایش منطقه را زیر نظر داشت بلافاصله با اعزام نیروها از پیشروی آتش جلوگیری کرد.

آتش خائیز باز هم مهار شد

فرماندار کهگیلویه افزود: وزش باد و آتش‌های زیر خاکستر احتمال وقوع آتش‌سوزی را دور از انتظار نکرده بود.

اتابک تصریح کرد: این آتش‌سوزی هم اکنون مهار شده اما پایش منطقه همچمان ادامه خواهد داشت.