۹۹۷ مددجویان
بهره مندی ۹۹۷ مددجوی هرمزگانی از خدمات مشاوره رایگان ۱۹ تیر ۱۳۹۸

بهره مندی ۹۹۷ مددجوی هرمزگانی از خدمات مشاوره رایگان

طی سه‌ماهه نخست امسال، تعداد ۹۹۷ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد از خدمات مشاوره فردی و گروهی رایگان بهره‌مند شدند.