خبرنما

» کوروش محمدی

  • رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی:

    «خشونت» با بخشنامه و تشکیلات سازمانی اداری قابل کنترل نیست

  • رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی با بیان اینکه کنترل خشونت با تولیت یک یا چند سازمان قابل حل نیست، اظهار کرد: بحث خشونت با بخشنامه و تشکیلات سازمانی اداری قابل کنترل نیست و نیازمند برنامه‌ریزی پایه‌ای هستیم .
تبليغات