پیمانکاران
فرماندار بندرعباس : تعاونی ها به وظایف خود در بخش مسکن مهر عمل نمایند 15 ژوئن 2019

فرماندار بندرعباس : تعاونی ها به وظایف خود در بخش مسکن مهر عمل نمایند

فرماندار بندرعباس گفت: تعاونی ها باید با کمک دستگاههای ذی ربط تلاش کنند پروژه های نیمه تمام  مسکن مهر را تکمیل و به وظایف خود در بخش مسکن مهر عمل نمایند.