پارک جنگلی
بازدید شهرداریاسوج و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه پارک جنگلی  01 جولای 2020

بازدید شهرداریاسوج و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه پارک جنگلی 

بازدید شهرداریاسوج و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه پارک جنگلی به گزارش روابط عمومی شهرداری یاسوج ، به منظور نظارت و بررسی وضعیت پروژه عمرانی پارک جنگلی یاسوج شهردار یاسوج به همراه معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با حضور در محل اجرای این پروژه بر روند فعالیت این طرح بازدید بعمل آوردند […]