ویژه ی کم بینایان و نابینایان
مصاحبه| کم بینایی محدودیت های خاص خود را دارد اما سعی کردم با تکیه توانایی های فردی و همت و تلاش بیشتر راه پر فراز و نشیب زندگی را بر خودم هموار کنم 16 اکتبر 2020

مصاحبه| کم بینایی محدودیت های خاص خود را دارد اما سعی کردم با تکیه توانایی های فردی و همت و تلاش بیشتر راه پر فراز و نشیب زندگی را بر خودم هموار کنم

کتابخانه دیجیتال گویا ویژه ی کم بینایان و نابینایان استان پانزده همین کتابخانه ای است که شرکت سامسونگ در راستای فعالیت ها فرهنگی-اجتماعی خود راه اندازی و تجهیز نموده است؛ این کتابخانه زیر نظر نمایندگی انجمن نابینایان در استان از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ خدمات رسانی خود را آغاز نموده و هم اکنون بیش از […]