وضعیت عادی
شهردار بندرعباس خبر داد:وضعیت عادی شهر بندرعباس بعد از بارندگی ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

شهردار بندرعباس خبر داد:وضعیت عادی شهر بندرعباس بعد از بارندگی

شهردار بندرعباس گفت: با وجود بارندگی شدید، در حال حاضر وضعیت شهر عادی است.