مهندس صفوی
پیام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر بمناسبت روز ملی حمایت ازصنایع کوچک 11 آگوست 2020

پیام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر بمناسبت روز ملی حمایت ازصنایع کوچک

  به گزارش خبرنما, به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک، مهندس صفوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر در پیامی این روز را به صنعتگران و مدیران صنعتی تبریک گفت شهرک‌های صنعتی مهمترین زیرساخت استقرار واحدهای صنعتی و جذب سرمایه گذاری است و در این زمینه با بهره گیری […]