فن آوران
گزینه های  جدی مدیرعاملی پتروشیمی فناوران ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

گزینه های جدی مدیرعاملی پتروشیمی فناوران

به گزارش خبرنما، نشستن بر کرسی مدیر عاملی پتروشیمی فن آوران بین دو گزینه یعنی محسن روشن ضمیر و امین بیانک به مراحل پایانی خود رسیده و در روزهای آتی یکی از این دو نفر بر صندلی این شرکت صادر کننده متانول تکیه می زند . از سوابق محسن روشن ضمیر می توان به مدیر […]