روز ملی
افتتاح نمایشگاه دائمی نهضت ساخت داخل صنایع استان بوشهر در روز ملی حمایت از صنایع کوچک 12 آگوست 2020

افتتاح نمایشگاه دائمی نهضت ساخت داخل صنایع استان بوشهر در روز ملی حمایت از صنایع کوچک

    مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر از افتتاح نمایشگاه دائمی نهضت ساخت داخل صنایع استان در روز ملی حمایت از صنایع کوچک درمحل مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر واقع در شهرک های صنعتی بوشهر ۲ خبر داد. به گزارش خبرنما, شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر؛ مهدی […]