دکتر علیرضا حاجیونی
مهدهای کودک با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و ضوابط بهداشتی و تحت نظارت سازمان بهزیستی میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند 16 اکتبر 2020

مهدهای کودک با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و ضوابط بهداشتی و تحت نظارت سازمان بهزیستی میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند

  مدیرکل بهزیستی استان افزود: در حال حاضر از مجموع ۲۲۵ مهدکودک دارای پروانه فعالیت استان، ۸۲ مهدکودک (۳۶٪) بازگشایی خواهند شد که بر اساس گزارشهای موجود از کانون توسعه‌ی مهدهای استان، بطور متوسط مهدهای‌کودک با ۱۰ درصد ظرفیت خود «بصورت حضوری» و ۱۵ درصد ظرفیت خود «بصورت غیرحضوری» فعالیت خویش را آغاز خواهند نمود […]