دهقانی
بازدید از ساختمان جدید مرکز توانبخشی مراقبتی نیلوفران آبی 15 سپتامبر 2020

بازدید از ساختمان جدید مرکز توانبخشی مراقبتی نیلوفران آبی

  در میان شرایط خاص این روزها ناشی از شیوع بیماری کرونا، دغدغه ها و استرس های آن، بعضی رویدادها می تواند امیدبخش روزهای بهتری باشد. اتمام ساختمان جدید مرکز توانبخشی مراقبتی معلولین ذهنی نیلوفران آبی در استان بوشهر یکی از همین موارد است. به گزارش خبرنما،محبوبه دهقانی معاون امور توانبخشی و الهام مردانی کارشناس […]

توزیع وسایل کمک توانبخشی بین معلولین و سالمندان استان 13 سپتامبر 2020

توزیع وسایل کمک توانبخشی بین معلولین و سالمندان استان

  دهقانی معاون توانبخشی استان از توزیع وسایل کمک توابخشی به ۳۰۰۰ نفر معلول خبر داد به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی  استان دهقانی معاون امور توانبخشی بهزیستی استان بوشهر در این خصوص گفت:، باتوجه به اینکه وسایل کمک توانبخشی از جمله نیازهای اولیه افراد دارای معلولیت جهت دستیابی به […]

تیم نظارت بر کمیسیون های پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت در استان تشکیل شد 13 سپتامبر 2020

تیم نظارت بر کمیسیون های پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت در استان تشکیل شد

    دهقانی:با توجه به اینکه کمیسیون های پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت اولین گام ورود به بهزیستی جهت دریافت خدمات مختلف می باشد بنابراین می بایست نهایت دقت بر تشخیص نوع و شدت معلولیت و انطباق سطح خدمات با نیازهای افراد دارای معلولیت در این کمیسون ها صورت پذیرد به گزارش خبرنما […]