دانشگاه پیام نور
معاون دانشگاه پیام نور استان هرمزگان خبر داد:برگزاری  امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور در نزدیک ترین محل زندگی شان  01 جولای 2019

معاون دانشگاه پیام نور استان هرمزگان خبر داد:برگزاری  امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور در نزدیک ترین محل زندگی شان 

خانم دکتر عامری معاون دانشگاه پیام نور استان هرمزگان گفت: علاقمندان به تحصیل در هر یک از شهرستاهای هرمزگان پذیرفته شوند، می توانند به دلخواه خود در نزدیکترین محل زندگی خود محل آزمون را انتخاب و امتحانات خود را در آنجا سپری کنند.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نورکشورعنوان کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام پیام نور استان هرمزگان تا پایان سال 26 ژوئن 2019

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نورکشورعنوان کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام پیام نور استان هرمزگان تا پایان سال

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در سفر به هرمزگان گفت: پروژه های نیمه تمام دانشگاه پیام نور استان هرمزگان تا پایان امسال تکمیل و به اتمام می رسد.