دانشگاه علوم پزشکی
توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد؛ همایش دو روزه داروهای تحت کنترل (اوپیوئیدی) در بندرعباس ۱۱ تیر ۱۳۹۸

توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد؛ همایش دو روزه داروهای تحت کنترل (اوپیوئیدی) در بندرعباس

همایش دو روزه داروهای تحت کنترل (اوپیوئیدی) ویژه متخصصان داخلی، متخصصان طب اورژانس، پزشکان و داروسازان با هدف آشنایی و بررسی فرصت ها و چالش ها در سالن رازی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد.

برای اولین بار در کشور؛ ارائه جدول ارزش غذایی در اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صورت گرفت ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

برای اولین بار در کشور؛ ارائه جدول ارزش غذایی در اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صورت گرفت

برای نخستین بار در کشور در اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جدول ارزش غذایی برای هرکدام از غذاهای پخت شده به دانشجویان ارائه می گردد.

رئیس اداره تغدیه دانشجویی خبر داد: اجرای دستورالعمل صیانت از سلامت دانشجویان ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

رئیس اداره تغدیه دانشجویی خبر داد: اجرای دستورالعمل صیانت از سلامت دانشجویان

اداره تغذیه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دستورالعمل صیانت از سلامت دانشجویان را به طور کامل اجرا می کند.

سرانجام نامعلوم شهری به نام “دانش” ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

سرانجام نامعلوم شهری به نام “دانش”

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، طرح ساماندهی و توسعه دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران برای اولین بار سال ۸۱ در دولت سازندگی مطرح شد و در همان دولت نیز کلیات و محدوده اجرای طرح به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۲ با تصویب هیأت وزیران منابع مالی اولیه طرح تأمین شد. اما […]