خبرنما- دانشگاه یاسوج -مسائل جناجی و باندبازی
رئیس دانشگاه یاسوج: آفت دانشگاه دامن زدن به مسایل باندی و جناحی است/ شایسته‌سالاری در کشور قربانی مسایل فرعی و بی اهمیت شده است 12 آگوست 2020

رئیس دانشگاه یاسوج: آفت دانشگاه دامن زدن به مسایل باندی و جناحی است/ شایسته‌سالاری در کشور قربانی مسایل فرعی و بی اهمیت شده است

رئیس دانشگاه یاسوج: آفت دانشگاه دامن زدن به مسایل باندی و جناحی است/ شایسته‌سالاری در کشور قربانی مسایل فرعی و بی اهمیت شده است رئیس دانشگاه یاسوج گفت: دامن زدن به مسایل جناحی و باندی برای دانشگاه و دانشگاهیان آفت است ببب به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی دانشگاه یاسوج،  مراسم تکریم و […]