خبرنما-آیین تجلیل-خبرنگاران-فرماندار کهگیلویه
فرماندار کهگیلویه در آیین تجلیل از خبرنگاران: خبرنگار باید شجاع باشد و به دل حوادث برود/مطالبات مردم و بیان مشکلات دغدغه خبرنگاران باشد 12 آگوست 2020

فرماندار کهگیلویه در آیین تجلیل از خبرنگاران: خبرنگار باید شجاع باشد و به دل حوادث برود/مطالبات مردم و بیان مشکلات دغدغه خبرنگاران باشد

فرماندار کهگیلویه گفت: خبرنگار کسی است که در دل حوادث و مشکلات رفته و خبر تهیه می‌کند و هدفی به جز بیان مطالبات و مشکلات مردم ندارد.