توسعه شهری
جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس :آموزش و پرورش سرمایه‌های انسانی خود را باید حفظ وجذب کند/نیروی انسانی به عنوان رکن اصلی توسعه و سرمایه ی هر نهاد است 15 ژوئن 2019

جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس :آموزش و پرورش سرمایه‌های انسانی خود را باید حفظ وجذب کند/نیروی انسانی به عنوان رکن اصلی توسعه و سرمایه ی هر نهاد است

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: نیروی انسانی به عنوان رکن اصلی توسعه و سرمایه ی هر نهاد است ودر حفظ و از خروج آنها جلوگیری شود.