تمدید قرارداد
14 آگوست 2020

مصوبه تمدید قرارداد سه ماه نیروهای شرکتی به شهرداری ابلاغ شده است

  رئیس شورای شهر بوشهر گقت: مصوبه تمدید قرار داد سه ماه پیمانکار نیروهای شرکتی شهرداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است. به گزارش خبرنما,شورا ابوذر دهدار با بیان اینکه بعد ازرایزنی بعمل آمده با دستگاههای نظارتی شورا با تمدید قرار داده سه ماه پیمانکار نیروهای شرکتی شهرداری موافقت و مصوبه به کمیته انطباق […]