بیکاری
معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار بندرعباس: تلاش در شهرستان برای اشتغال و تقویت اقتصاد مقاومتی است ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار بندرعباس: تلاش در شهرستان برای اشتغال و تقویت اقتصاد مقاومتی است

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار بندرعباس گفت: دولت تمام توانش را برای ایجاد اشتغال جوانان بکار گرفته است و ما باید با همت و تلاش جهادی در میدان باشیم  وکمک کنیم زمینه لازم برای ایجاد اشتغال فراهم شود.

رئیس شورای شهرستان  بندرعباس : ظرفیت شغلی هرمزگان از تعداد بیکاران آن بیشتر است ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

رئیس شورای شهرستان بندرعباس : ظرفیت شغلی هرمزگان از تعداد بیکاران آن بیشتر است

عضو شورای شهرستان بندرعباس اظهار کرد: ظرفیت شغلی  هرمزگان از تعداد بیکاران آن بیشتر است با وجود اینکه از لحاظ درآمد جز  ۵ استان اول کشور هستیم .