بافت فرسوده
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان:توسعه گرها با هدف نوسازی بافت های فرسوده در محله چاهستانی های بندرعباس حضور می یابند ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان:توسعه گرها با هدف نوسازی بافت های فرسوده در محله چاهستانی های بندرعباس حضور می یابند

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: با پیگیری ها و مذاکرات خوبی که با توسعه گرها در استان انجام شده، شاهد حضور و فعالیت گسترده توسعه گرها برای نوسازی بافت های فرسوده در محله چاهستانی ها خواهیم بود.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان عنوان کرد :آغاز طرح بازسازی بافت فرسوده در هشت شهرستان هرمزگان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

معاون عمرانی استانداری هرمزگان عنوان کرد :آغاز طرح بازسازی بافت فرسوده در هشت شهرستان هرمزگان

معاون عمرانی استانداری هرمزگان اظهار کرد: با توجه به اینکه در ۸ شهرستان استان طرح بازسازی بافت‌های فرسوده آغاز شده است.

مدرس تاکید کرد:استفاده از ظرفیت توسعه گرها برای تسریع در نوسازی بافت های فرسوده بندرعباس ضروری است ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدرس تاکید کرد:استفاده از ظرفیت توسعه گرها برای تسریع در نوسازی بافت های فرسوده بندرعباس ضروری است

مدرس تاکید کرد:استفاده از ظرفیت توسعه گرها برای تسریع در نوسازی بافت های فرسوده بندرعباس ضروری است.