امینی
حضور شهردار بندرعباس در نشست سراسری شهرداران کلانشهرها ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

حضور شهردار بندرعباس در نشست سراسری شهرداران کلانشهرها

شهردار بندرعباس به همراه معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی در صد و یکمین مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور شرکت کرد.

تقدیر شهردار بندرعباس از مقام معلم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تقدیر شهردار بندرعباس از مقام معلم

پیش از ظهر امروز، شهردار بندرعباس به اتفاق رئیس و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین برخی از مدیران شهرداری با حضور در چند مدرسه، از مقام شامخ معلمان تقدیر و قدردانی کرد.