استعفا
حیدری زاده استعفا داد؛عضو جدید شورای شهر بندرعباس:به احترام رأی مردم حضور یافتم ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

حیدری زاده استعفا داد؛عضو جدید شورای شهر بندرعباس:به احترام رأی مردم حضور یافتم

استعفا رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس موردپذیرش شهردار بندرعباس قرار گرفت

جهت حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرویز سالاری از شورای شهر بندرعباس استعفا داد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

جهت حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرویز سالاری از شورای شهر بندرعباس استعفا داد

پرویز سالاری” عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس جهت نامزدی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا داد.