ورزش


اردوی تیم ملی گراپلینگ بانوان برگزار می‌شود

اردوی تیم ملی گراپلینگ بانوان برگزار می‌شود

سرباز قائدی!

سرباز قائدی!

رسانه در موفقیت های ورزش و قهرمانان تاثیرگذار است

رسانه در موفقیت های ورزش و قهرمانان تاثیرگذار است

از طریق تلگرام برنامه‌های تمرینی‌ را دریافت می‌کنم!

از طریق تلگرام برنامه‌های تمرینی‌ را دریافت می‌کنم!

صیدانلو: دکتر سلطانی‌فر، مدیری با فکر جامع و نگاه آینده‌نگر است

صیدانلو: دکتر سلطانی‌فر، مدیری با فکر جامع و نگاه آینده‌نگر است

نایب رئیس انجمن ورزش برای افراد با هوش میانه  مشخص شد

نایب رئیس انجمن ورزش برای افراد با هوش میانه مشخص شد

ورزش استقامتی باعث کاهش پیشرفت ام اس می‌شود

ورزش استقامتی باعث کاهش پیشرفت ام اس می‌شود

برای ورزش کردن در تابستان چه نکاتی را رعایت کنیم؟

برای ورزش کردن در تابستان چه نکاتی را رعایت کنیم؟

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان به کرمان سفر می کند

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان به کرمان سفر می کند

حذف سرخابی‌ها از لیگ قهرمانان آسیا جدی شد

حذف سرخابی‌ها از لیگ قهرمانان آسیا جدی شد