طنز


خالق این آثار، عاشق و مجنون است

خالق این آثار، عاشق و مجنون است

کاریکاتور/ اینم روح برجام!

کاریکاتور/ اینم روح برجام!

کارتونیست اردبیلی برگزیده جشنواره طنز سوره شد

کارتونیست اردبیلی برگزیده جشنواره طنز سوره شد

توفیق هنرمند جوان اهل بندرانزلی در جشنواره کاریکاتور رومانی

توفیق هنرمند جوان اهل بندرانزلی در جشنواره کاریکاتور رومانی

کاریکاتور/ این هم یک دانشجوی لوله شده!

کاریکاتور/ این هم یک دانشجوی لوله شده!