خبرنما

» لرستان

پاسخگویی شفاف شرکت آب و فاضلاب لرستان به شایعات بی اساس منتشرشده دربعضی کانال های اجتماعی درخصوص قانون # تبصره۳ مندرج درفیش های آب بهاء این شرکت
✍قانون تبصره"۳" قانون ایجاد تسهیلات برای طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب مصوب سال ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد شرکت های آب و فاضلاب، تایید شورای شهر و تصویب مقام عالی وزارت نیرو دریافت می شود و صرفا در اجرای پروژه ها هزینه و درصورت های مالی ...
تبليغات