خبرنما

» لرستان

ملکشاهی راد در سازمان صنعت ، معدن و تجارت لرستان ؛
مدیران استان از ظرفیت نمایندگان استفاده کنند
به گزارش خبرنما ملکشاهی راد نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با رئیس، معاونین و کارشناسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان دیدار و گفتگو نمود .
تبليغات