خبرنما

» لرستان

مدیرعامل شرکت آبفای لرستان؛
توجه ویژه به ارائه خدمات هوشمند به مشترکان/آب کاکارضا به تصفیه خانه خرم اباد متصل شد
به گزارش خبرنما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان در آیین بهره برداری از طرح انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد بیان کرد: اکنون شاهد بهره برداری از پروژه بزرگ آبرسانی به شهر خرم آباد هستیم. حمیدرضا کرموند عنوان کرد: برای اجرای این پروژه که آب رودخانه کاکارضا را ...
تبليغات