خبرنما

» لرستان

۹ پایگاه ستاد امداد نوروزی در لرستان تجهیز شد
به گزارش خبرنما بهزاد خسروی مشاور راهبردی اورژانس کشورکه امروز ۵ اسفند ماه برای افتتاح اورژانس هوایی الیگودرز امده بود از دو پایگاه اورژانس شهرستان ازنا هم بازدید کردند. وی با اشاره به بازدیدها و بررسی های صورت گرفته گفت : در سطح استان تعداد ۳۰هزار ماموریت داشته ایم که ...
تبليغات