کوروش سلمانی دهبارز بانگاهی به یادداشت فرهاد قنبری سر در گمی در آموزش شهروندان و موازی کاری های سازمانهای مختلف در بحث فرهنگ و تحقیر هنر به عنوان یک روش علمی و تأثیر گذار در همه حوزه ها جامعه را دریده میکند امروزه نقد های ما در جامعه هم بوی دریده بودن می دهدمفهوم دریدن […]

کوروش سلمانی دهبارز
بانگاهی به یادداشت فرهاد قنبری
سر در گمی در آموزش شهروندان و موازی کاری های سازمانهای مختلف در بحث فرهنگ و تحقیر هنر به عنوان یک روش علمی و تأثیر گذار در همه حوزه ها جامعه را دریده میکند امروزه نقد های ما در جامعه هم بوی دریده بودن می دهدمفهوم دریدن بیشتر در خوی حیواناتی مانند گرگ و کفتار است البته دریدن ناجوانمردانه حیوان.

درنده خوی إنسان دریده خوی این اتفاق وقتی بین إنسانها رخ می دهدساز و کار ان جامعه بهم می ریزدمدل رفتار و دیالوگها و ارتباطات عوض میشود و بد اخلاقی توهمی به خود میگیرم که اخلاق نامیده میشود سر در گمی نسل امروز در هجوم انبوهی از رسانه ها و عملکرد ضعیف رسانه ملی و کپی برداری ازبرنامه های خارجی باعث شده ضعف در خلاقیت صدا و سیما بیشتر مشخص شودتا جایی که مردم عادی حتی نوجوانان هم متوجه این کپی برداری می شوند اما چاره چیست همه می گویند فرهنگ سازی اما مفهوم فرهنگ سازی چیست بیشتر فرهنگ سازی ها انحراف فرهنگی است زیرا روشهای فرهنگ سازی اصولا بدون شناخت از مسأله اتفاق می افتد و جامعه و افراد برای توجیح روشهای غلط خود دریده بودن را بر می گزینند ضعف در همه ابعاد نهادینه میشود و فرهنگ یک شعار شیک و شرافتمند کادو پیچ در دست همه برای پز دادن نمایان می شودبه نقل از فرهاد قنبری جامعه دریده چنین جامعه ای است.

جامعه دریده جامعه ای است که در آن همه پرده ها و حجب و حیا کنار رفته و افراد به نام مدرن و امروزی بودن هر رفتاری را بی هیچ شرم و خجالتی انجام می دهند.

با نگاهی به کامنت هایی که زیر پست های افراد سرشناسی که به هر دلیلی با آنها مخالف هستند بیندازیم با حجمی از وقاحت و دریده گی مواجه می شویم، رکیک ترین فحش ها و توهین به شخصی که صرفا بازیکن فلان تیمی است که ایشان دوست ندارند، یا رکیک ترین فحش ها و نثار کردن چیزم به … به بازیگری که مثلا پوشش او مورد پسند او نیست یا کمی قیافه معمولی و چاقی دارد.
یا تبلیغ علنی فاحشگی، و تن فروشی با گذاشتن شماره و…

وجه دیگر این دریده گی در خیابان ها خود را نشان می دهد، با کوچکترین نزاع و بحثی در خیابان هر دو منازعه چشم ها را بسته و دهان را تا بناگوش باز کرده و الفاظ رکیک و کثافت درونشان را بیرون می ریرند، بدون اینکه کوچکترین توجهی داشته باشند که اینجا مکانی عمومی است و ممکن است شنیدن این کلمات باعث آزار عده ای سود.

جامعه دریده جامعه ای است که با اینکه بسیاری در بیکاری و فقر در آن بیداد می کند، عده ای بی هیچ شرم و حیایی گرانترین ماشین دنیا را وارد کرده و در خیابان ویراژ داده و یا یک وعده غذای چند صد هزار تومانی خود را به تماشا می گذارد .

جامعه دریده جامعه ای است که در مترو و بی آر تی ، نوجوان و جوان (که هدفن در گوشش فرو کرده و صدای آن را طوری بلند کرده که باعث آزار دیگران می شود) هنگام سوار شدن فرد پیر یا معلومی مثل وزق در چشم او خیره شده و از جایشان تکان نمی خورند.

جامعه دریده جامعه ای است که در آن پدر و مادر جرات نمی کند به بچه نوجوان خود بگوید که تا ساعت سه صبح در فضای مجازی و تلگرام چه میکند و چرا درس ات روز به روز ضعیف تر شده است.

جامعه دریده جامعه ای است که در آن به ریش سفید ، خرفت و پیری گفته می شود.

جامعه دریده ، جامعه ای است که در آن کلاه برداری، دو رویی و شارلاتانیسم زرنگی و موفق بودن به شمار می رود.

انتهای پیام/