به گزارش خبرنما به نقل از ایرنا سید موسی خادمی شامگاه سه شنبه در حاشیه شورای برنامه ریزی و توسعه بیان کرد: در راستای درآمدهای استان تا کنون ۵۱۹ میلیارد تومان یعنی ۹۹ درصد از سهم تعیین شده دریافت شده است و درتخصیص اعتبارات عمرانی استان تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. وی افزود: تاکنون حدود […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایرنا سید موسی خادمی شامگاه سه شنبه در حاشیه شورای برنامه ریزی و توسعه بیان کرد: در راستای درآمدهای استان تا کنون ۵۱۹ میلیارد تومان یعنی ۹۹ درصد از سهم تعیین شده دریافت شده است و درتخصیص اعتبارات عمرانی استان تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

وی افزود: تاکنون حدود ۷۰ میلیارد تومان تهاتر مالیاتی و بانکی در استان انجام شده است و تعدادی از طرح های افراد کارآفرین و سرمایه گذار نیز بررسی و زمین مورد نیاز در اختیار آنها قرار می گیرد.

خادمی ادامه داد: از مجموع ۴۰۰ پروژه ساخت و ساز در استان اغلب عملیاتی اجرایی آغاز شده و تعدادی نیز که تاکنون به مرحله عقد قرارداد نرفتند اعتبارات آنها جابجا خواهد شد.