به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ مجری برای کنایه به منوچهر هادی درباره تبلیغات وی، اشاره به مارک تیشرت اون می‌کند.  

به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ مجری برای کنایه به منوچهر هادی درباره تبلیغات وی، اشاره به مارک تیشرت اون می‌کند.