به گزارش خبرنما، شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان از ابتدای سال ۹۸ تا پایان خرداد ماه مبلغ ۲۰۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان و زوج های جوان پرداخت کردند. شعب بانک در استان هرمزگان این میزان تسهیلات به ۶۷۰ نفر از زوج های جوان پرداخت شده است. انتهای پیام /

به گزارش خبرنما، شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان از ابتدای سال ۹۸ تا پایان خرداد ماه مبلغ ۲۰۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان و زوج های جوان پرداخت کردند.
شعب بانک در استان هرمزگان این میزان تسهیلات به ۶۷۰ نفر از زوج های جوان پرداخت شده است.

انتهای پیام /