وی از سوی دادگاه عراق به اعدام محکوم شده بود اما به دلیل اختلافات برخی گروه های سیاسی حکم اعدام او اجرا نشد اما لغو هم نشده بود.  هاشم در دوران جنگ ایران و عراق جزو مشهورترین درجه داران و نظامیان حزب بعث بود. وزیر دادگستری عراق چند روز پیش بدون اطلاع مقام های محلی استان ذی قار با بالگرد […]

وی از سوی دادگاه عراق به اعدام محکوم شده بود اما به دلیل اختلافات برخی گروه های سیاسی حکم اعدام او اجرا نشد اما لغو هم نشده بود. 
هاشم در دوران جنگ ایران و عراق جزو مشهورترین درجه داران و نظامیان حزب بعث بود.
وزیر دادگستری عراق چند روز پیش بدون اطلاع مقام های محلی استان ذی قار با بالگرد در محیط زندان الحوت فرود آمد اقدامی که با اعتراض مقامات استان مواجه شد و به نظر می رسد مرتبط با مرگ سلطان هاشم بوده است.