🔹🔸به گزارش خبرنما به نقل از  واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندربوشهر نشستی فی مابین مهندس خورشیدیان سرپرست شهرداری بوشهر و معاون عمرانی وی با مهندس نصیری مدیر عامل برق منطقه ای فارس وهیئت همراه برگزار شد‌. 🔹 در این نشست که به میزبانی شهرداری بندر بوشهر برگزار […]

 

🔹🔸به گزارش خبرنما به نقل از  واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندربوشهر نشستی فی مابین مهندس خورشیدیان سرپرست شهرداری بوشهر و معاون عمرانی وی با مهندس نصیری مدیر عامل برق منطقه ای فارس وهیئت همراه برگزار شد‌.

🔹 در این نشست که به میزبانی شهرداری بندر بوشهر برگزار شد موضوعات پرداختی های دوطرف و جابجایی کابل های فشار قوی و خطوط برق که مورد درخواست بوده بحث و بررسی و تبادل نظر شد.

🔸 همچنین در ادامه این نشست موضوعات بهبود و ارتقاء خدمات رسانی و اجرای پروژه‌ها و تأمین روشنایی معابر و پارک ها بررسی شد.

🔹 در پایان با تأکید بر تعامل طرفین جهت همکاری های مشترک با هدف ارتقاء عمران شهری توافق شد ضمن کارشناسی موارد مطروحه و مورد نظر اقدامات لازم طی توافق نامه ای انجام گردد.