خبرگزاری ایرنا: ریاست جمهوری فرانسه در عکس العمل به توئیت های ترامپ در انتقاد از پیشنهاد وی برای تشکیل ارتش اروپایی مستقل، اظهار کرد که پاریس متحد آمریکا هست نه کشور دست نشانده واشنگتن. امانوئل مکرون ریاست جمهوری فرانسه به توئیت های دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در انتقاد از وی عکس العمل نمایش داد. […]

خبرگزاری ایرنا: ریاست جمهوری فرانسه در عکس العمل به توئیت های ترامپ در انتقاد از پیشنهاد وی برای تشکیل ارتش اروپایی مستقل، اظهار کرد که پاریس متحد آمریکا هست نه کشور دست نشانده واشنگتن.

امانوئل مکرون ریاست جمهوری فرانسه به توئیت های دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در انتقاد از وی عکس العمل نمایش داد.

مکرون با تاکید بر اینکه پاریس و واشنگتن باید با احترام با یکدیگر برخورد نمایند اظهار کرد که فرانسه متحد آمریکا هست نه کشور دست نشانده آن.

مکرون اضافه کرد: تصور نمی کنم مردم فرانسه از من انتظار دارا باشند که به توئیت ها جواب دهم.

ریاست جمهوری فرانسه در مورد انتقاد ترامپ از پیشنهاد وی برای تشکیل ارتش مشترک اروپایی، تصریح نمود: متحد (آمریکا) بودن به معنای کشور دست نشانده بودن نیست.