همزمان با فرا رسیدن ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان ضمن گرامی‌داشت این روز، پیام تبریک صادر کرد.

در پیام تبریک دکتر برومند آمده است:
هدف از روز قرار دادن روزی به نام موزه، افزایش آگاهی از این واقعیت است که موزه ها یک ابزار مهم تبادل فرهنگی، غنی سازی فرهنگ ها و توسعه درک متقابل، همکاری و صلح میان مردم هستند.
شعار امسال ایکوم (شورای بین المللی موزه ها) موزه ها به مثابه کانون های فرهنگی؛ آیندگان سنت؛ است.
این شعار بیانگر توجه ایکوم به فرهنگ همگرایی و نقش محوری موزه ها در اجتماع کنونی است. نقش موزه ها در جامعه در حال تغییر است به طوری که باید موزه ها را به سمت تعامل بیشتر با اجتماع سوق داد و محیطی برای فعالیت های آموزشی به عنوان کانون هایی در قلب اجتماع فراهم آورد واین مهم با همکاری و برنامه ریزی امکان پذیر خواهد بود.
ضمن تبریک فرا رسیدن روز موزه و هفته میراث فرهنگی به همه تلاشگران این عرصه علی الخصوص همکارانم، توفقیق روز افزون همگان رااز درگاه ایزد منان آرزومندم.

رضا برومند مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان