به  گزارش  خبرنما ،اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر, مهندس حسین حسن زاده”  بیان داشت: این جلسه به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ،مدیرکل دفترفنی وسایر اعضاء درسالن جلسات کوثر استانداری با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی با۲۳ دستور کار برگزار گردید. حسن زاده افزود: از۲۳ پرونده که از شهرداریهای برازجان […]

 

به  گزارش  خبرنما ،اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر,

مهندس حسین حسن زاده”  بیان داشت: این جلسه به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ،مدیرکل دفترفنی وسایر اعضاء درسالن جلسات کوثر استانداری با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی با۲۳ دستور کار برگزار گردید.

حسن زاده افزود: از۲۳ پرونده که از شهرداریهای برازجان وخورموج به این دبیرخانه واصل شده ۱۲ مورد آن مربوط به شهر خورموج در خصوص تغییر کاربری۳۱۹/۳۶ مترمربع کاربری مسکونی به اداری، تغییر کاربری۶۰ مترمربع ازکاربری مسکونی به تجاری ،تثبیت وضع موجودپلاک زیر حدنصاب تفکیک به مساحت ۱۸۴/۶۹ ،تغییر کاربری ۱۱۵/۰۹ متر مربع ازکاربری مسکونی به تجاری،تغییر کاربری ۶۶۸/۳۵ متر مربع از کاربری خدمات محله به کاربری ورزشی،تغییر کاربری ۷۰۶/۴۱ متر مربع از کاربری فضای سبز به کاربری تاسیسات وتجهیزات شهری (ایستگاه آتشنشانی)،تغییر کاربری۳۰۰ متر مربع از کاربری صنایع و کارگاه به کاربری تجاری،تغییر کاربری ۳۱۱ متر مربع از مسکونی به تجاری،تثبیت گذرشمال استادیوم طبق وضع موجود،تغییر کاربری۱۳۲/۶۴ متر مربع از فضای سبز به تجاری،تغییر کاربری ۳۰۰ مترمربع از اداری انتظامی به تجاری وتغییر کاربری۶۱۳/۵۹ متر مربع ازاداری انتظامی به کارگاهی و۱۱ پرونده مربوط به شهر برازجان درخصوص تفکیک دوقطعه به مساحت ۳۶۹/۴۳ مترمربع ،تفکیک زیر حد نصاب به دوقطعه به مساحت ۳۹۸/۸۵ متر مربع ،تفکیک دوپلاک به مساحت ۴۹۸ متر مربع ،تغییر کاربری ۳۱۳متر مربع ازمسکونی به تجاری، تفکیک زیر حد نصاب به دوقطعه به مساحت ۳۸۶/۱۰ مترمربع ،تغییری کاربری از فضای سبز به مسکونی، تغییر کاربری ۲۲۵/۴۰ متر مربع از تاسیسات شهری به مختلط ،تغییر کاربری از مسکونی به مختلط به مساحت ۹۴ متر مربع ، تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مساحت ۴۹/۵۶ متر مربع ،تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مساحت ۸۸/۵۱ مترمربع، ازجمله مواردی بود که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی  یادآورشد در این جلسه،و شهر رئیس شورای شهر داران شهرهای مذکور حضور داشتند.

هم استانی های گرامی برای اطلاع از آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵به پایگاه خبری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر به آدرس http://www.bushehr.mrud.ir مراجعه کنند.